Документи Компоненти Webmaster АБ-Електроник - Дигитални Сателитски Антени - Комплети

Последна надградба со информации:   6 Февруари 2002

Дигитална Статична за 1 Сателит

- Чинија 1.15м (1.25м)

- Универзален Конвертор 0.6dB
- Дигитален Сателитски Приемник Especta ES1000
- Монтажа

цена: 255 €*

Дигитална Статична за Astra и Hotbird

- Чинија 1.15м (1.25м)

- Два универзални Конвертори 0.6dB
- Држач за двата Конвертора
- DiSEqC Switch
- Дигитален Сателитски Приемник Especta ES1000
- Монтажа

цена: 320 €*

Дигитална со Мотор за сите Сателити

- Чинија 1.15м (1.25м)

- Универзален Конвертор 0.6dB
- DiSEqC Мотор
- Дигитален Сателитски Приемник Especta ES1000
- Монтажа

цена: 355 €*


*Цената на кабелот не е вклучена а изнесува 0.4 € за 1 метар


Верзија за печатење